I samband med körens 35-års jubileum 2013 ändrades namnet från Kammarkören Pro Musica  till Vocal Art Ensemble of Sweden.